Verwante organisaties

Fonds voor de Letteren
De Stichting Fonds voor de Letteren werd in 1965 opgericht met het doel de Nederlandse letteren te bevorderen door het verstrekken van individuele subsidies aan schrijvers en vertalers. Het Fonds kwam tot stand na onderhandelingen tussen de toenmalige minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en een commissie waarin ook de Vereniging van Letterkundigen/VvL was vertegenwoordigd. Het Fondsbestuur kent jaarlijks werkbeurzen toe. Ook verstrekt het Fonds reisbeurzen.

Expertiscentrum Literair Vertalen
Het expertisecentrum Literair Vertalen (voorheen  Steunpunt Literair Vertalen) is een gezamenlijke onderneming van de Universiteit Utrecht en de Lessius Hogeschool in Antwerpen. Het is ingesteld op initiatief van de Nederlandse Taalunie en stelt zich ten doel door middel van opleiding en deskundigheidsbevordering een impuls te geven aan de kwaliteit van het literair vertalen in en uit het Nederlands.

Stichting Schrijvers School Samenleving
De Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) komt voort uit het in 1968 door enkele VvL-leden opgerichte bureau Schrijvers op School. SSS bemiddelt en adviseert bij het organiseren van lezingen door schrijvers.

Stichting Auteursrechtbelangen
Wanneer is een 'werk' je geestelijk eigendom, wat houdt het auteursrecht precies in, hoezo naburige recht, en hoe bewijs je dat je de maker bent?
Deze vragen, de antwoorden en nog veel meer is terug te vinden op de website van de Stichting Auteursrechtbelangen. Bij deze stichting zijn 26 organisaties aangesloten, waaronder ook de Vereniging van Schrijvers en Vertalers.
De Stichting Auteursrechtbelangen spant zich onder meer in om het imago van het auteursrecht en de naburige rechten te verbeteren, en om te zorgen dat er goede informatie komt over de rechten en de daarbij betrokken organisaties.

VvEA
De Vereniging van Educatieve Auteurs is een beroepsvereniging voor mensen die teksten schrijven met een educatief doel, makers van educatieve content en makers van leermiddelen. De VvEA heeft een tweeledig doel:

1. verbetering van de positie van educatieve auteurs;
2. professionalisering van het beroep Educatief Auteur.

De kwaliteit van het onderwijs in Nederland, van basisschool tot universiteit, staat of valt met de deskundigheid en inzet van educatieve auteurs die de leerboeken en leermiddelen veelal zelf ontwikkelen en schrijven. Ouders, schoolleiding, uitgevers en zelfs de auteurs zelf zijn zich vaak te weinig bewust van de grote invloed die de educatieve auteurs met hun werk op het onderwijs uitoefenen. Een handjevol educatieve auteurs kan van zijn royalty’s leven. De meeste auteurs hanteren hun schrijverspen echter uit idealisme, uit liefde voor het vak en uit betrokkenheid met de leerling. Het schrijven gebeurt meestal naast het lesgeven, in de vrije uren. De meeste educatieve auteurs zijn niet zo zakelijk. Als ze zich bewust zouden zijn van de organisatorische en zakelijke voorwaarden waaronder zij hun werk doen, kunnen zij hun belangen beter behartigen.

PLATFORM ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS (PZO)
Met ingang van 1 januari 2009 heeft de VSenV zich als collectief aangesloten bij het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO).

De VSenV houdt zich niet alleen bezig met kunstbeleid, van letteren tot media, wij bemoeien ons ook met alles wat de fiscaal-economische positie van de auteurs betreft. Zowel de fiscaal zelfstandigen als de niet-zelfstandigen. De aansluiting bij PZO zal de slagkracht van de VSenV op dit fiscaal-economische terrein verder versterken, met name in politiek Den Haag. Daarnaast blijven wij uiteraard even actief als altijd in het kunstenveld.

Ook biedt PZO een aantal interessante ledendiensten. Voor auteursrechtelijke, auteurscontract-en andere auteurszaken blijven de afdelingen binnen de VSenV natuurlijk het eerste aanspreekpunt. Ook aan de rechtshulp via de Stichting Rechtshulp Auteurs verandert niets. Hetzelfde geldt voor de door ons aangeboden verzekeringen (ziektekosten, auto en reis/ongevallen) en de hulp door de stichtingen Sociaal Fonds Letterkundigen en P.C. Boutensfonds (zie elders op deze website). Voor advies over andere aspecten van het zelfstandig ondernemerschap kunnen de VSenV-leden nu (ook) terecht bij PZO. Zij hoeven zelf geen contributie aan PZO te betalen en het lidmaatschap van de VSenV wordt ook niet duurder.