Individueel belang

De Vereniging van Schrijvers en Vertalers behartigt ook belangen van individuele leden. Het VSenV-bureau adviseert leden over tarieven, contracten en andere professionele aangelegenheden op vele terreinen: auteursrechtelijk, contractueel, fiscaal, sociaal etc. Het VSenV-bureau wijst de weg in een doolhof van afspraken, regelingen en gebruiken.

Als vrucht van de samenwerking tussen de beroepsorganisatie VSenV en de auteursrechtorganisatie LIRA zijn er verder diverse stichtingen opgericht die individuele leden van de VSenV een belangrijke ondersteuning bieden bij professionele geschillen, de opbouw van een oudedagsvoorziening en via individuele begeleiding in contractonderhandelingen. Omdat de leden zich niet allemaal op hetzelfde terrein bewegen, is de Vereniging opgedeeld in afdelingen die opkomen voor de specifieke belangen. Zo is er een groot verschil tussen schrijvers en vertalers van boeken enerzijds en schrijvers van scenario's anderzijds. Wie op freelance basis voor kranten en tijdschriften schrijft of vertaalt, heeft met weer andere zaken te maken.