Zoeken

Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.
De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.
Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.

De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).
Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

Actueel nieuws

Onderstaand een overzicht van het laatste nieuws

Algemene ledenvergadering 18 juni 2016

 De algemene ledenvergadering van de VSenV an de afdelingen is op zaterdag 18 juni a.s. in de De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam.

Hierna vindt de jaarvergadering voor aangeslotenen van Stichting Lira plaats, van 15.30 tot 17.00 uur.

De dag wordt afgesloten met een feestelijk buffet voor alle aangeslotenen van Lira en de leden van de VSenV.

Dagindeling:

10.45 - 11.00 uur: inloop en ontvangst leden van de VSenV - Foyer links
11.00 - 12.15 uur: algemene ledenvergadering VSenV - Salon
12.15 - 13.00 uur: lunch - Foyer links
12.45 - 14.00 uur: vergadering Vereniging van Letterkundigen - Salon
13.00 - 14.00 uur: vergadering Vereniging van Educatieve Auteurs - Vergaderkamer 11
14.00 - 15.00 uur: vergadering Netwerk Scenarioschrijvers - Vergaderkamer 11
14.00 - 15.00 uur: afdelingsvergadering FreeLancers Associatie - Salon
15.00 - 15.30 uur: ontvangst Lira-aangeslotenen / pauze leden VSenV - Foyer links
15.30 - 17.00 uur: jaarvergadering Lira - Grote zaal
17.00 - 17.45 uur: culturele en sociale projecten, moderator: Tsead Bruinja - Grote Zaal
17.45 - 19.00 uur: borrel - Foyer
19.00 - 21.30 uur: feestelijk diner - Grote zaal