VSENV
Image default
Afvalverwerking

Voordelen CAR-verzekering

Op een bouwplaats kan door allerlei onvoorziene omstandigheden schade ontstaan. U kunt hierbij denken aan schade tijdens het bouwen maar ook schade door storm of andere onvoorziene gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld diefstal. Vervelend als het gebeurt maar nog vervelender wanneer dit nadelige gevolgen voor u heeft. Er kan namelijk een conflict ontstaan, zeker als u met meerdere partijen op de bouwplaats bent, wie voor welke schade verantwoordelijk is. Een situatie die u liever niet heeft en een CAR-verzekering kan hiervoor een uitkomst bieden. In deze blog wordt ingaan op wat een CAR-verzekering is en welke voordelen deze verzekering voor u kan hebben.

 

Wat is een CAR-verzekering?

De naam CAR-verzekering staat voor Constructions All Risk. Deze verzekering dekt dus alle materiële schade die kan ontstaan tijdens de bouw van of de verbouwing aan gebouwen, wegen, bruggen of installaties. Het gaat dan niet alleen om de schade die bijvoorbeeld komt door diefstal of storm maar ook de schade die kan ontstaan door een constructiefout of een fout tijdens het bouwen. Veel ondernemers denken dat een gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering deze zaken dekt maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Daarnaast is deze verzekering ook veel ruimer opgezet. Door deze verzekering te gebruiken, voorkomt u dat u met meerdere partijen en meerdere verzekeringen te maken kan krijgen.

 

Voor wie is de CAR-verzekering?

De CAR-verzekering bouw is speciaal bedoeld voor ondernemers of zzp-ers die meewerken of zelfstandig werken aan een project in de bouw. Het kan gaan om een groot project waar je bij betrokken bent of een kleine verbouwing. Denkt u zich eens in dat er door een onvoorziene gebeurtenis bijvoorbeeld lekkage die ontstaat tijdens de bouw door een regenbui en u moet deze kosten zelf betalen. De aansprakelijkheidsverzekeringen zzp bouw voldoet dan vaak niet. Deze verzekering biedt voor dit soort zaken geen dekking. Net zo min dat u verzekerd bent tegen diefstal of schade aan uw eigen spullen of gereedschap. De verzekering is vooral gericht op bedrijven, al dan niet met personeel, die zich bezig houden binnen de bouw.

 

Verschillende varianten van de CAR-verzekering

De CAR-verzekering bestaat uit twee varianten. Binnen deze varianten zijn er allerlei opties toe te voegen om de dekking zo compleet mogelijk te laten zijn. De eerste variant kunt u afsluiten per project of verbouwing. Als u af en toe een project heeft waarbij u een risico loopt, is deze variant een prima uitgangspunt. U kunt er echter ook voor kiezen om een doorlopende variant te kiezen. Hierdoor zijn alle projecten of verbouwingen die u doet binnen de looptijd van de verzekering gedekt. Gelet op de kosten van een aansprakelijk die buiten de reguliere verzekeringen vallen is het absoluut het overwegen waard om deze verzekering af te sluiten om geen onaangename verrassingen te hebben.