VSENV
Image default
Auto’s en Motoren

Welke administratieve documenten heb ik nodig voor Auto verkopen?

Wanneer u een voertuig verkoopt, geeft u een eigendom op, dus er zijn administratieve formaliteiten die moeten worden vervuld om het goed te doen, maar ook handelingen tussen de verkoper en de koper, vóór en voor de verkoop.

De verkoper en de koper moeten samenkomen om samen het overdrachtscertificaat in te vullen, met vermelding van de dag en het tijdstip van de verkoop. Vervolgens worden de sleutels overhandigd aan de nieuwe eigenaar, die noodzakelijkerwijs vergezeld moet gaan van een aantal documenten die essentieel zijn om zijn auto te verkopen:

Auto verkopen Belofte:

Wat betreft de auto verkopen: wanneer deze niet onmiddellijk kan plaatsvinden, vooral als het een verkoop op afstand betreft, moet de aankoop worden geformaliseerd met een belofte om te verkopen. Door een aankoopoptie op een nieuw voertuig te plaatsen, stelt u dit enerzijds in staat om deze te reserveren en anderzijds om een ​​prijs vast te stellen. Het ene deel is voor de koper en het andere voor de verkoper. Het is geen verplicht document om een ​​nieuw voertuig te verkopen of te kopen, maar het is een aanvullende garantie.

Verkoopfactuur voor auto’s:

Het kentekenbewijs is een van de verplichte documenten die moeten worden verstrekt bij de auto verkopen. Als het oude model van het kentekenbewijs is, moet het de woorden “verkocht op” of “overgedragen op” bevatten, gevolgd door de datum en het tijdstip van overdracht van het voertuig en de handtekening van de verkoper. Als het nieuwe model is, moet u het bovenste deel van het document invullen met de vermelding “verkocht op” of “overgedragen op” en vervolgens de datum en tijd van de verkoop invoeren, gevolgd door de handtekening van de verkoper.

Het overdrachtscertificaat:

De persoon die zijn auto wil verkopen en de nieuwe koper moeten samen het overdrachtscertificaat invullen. Dit is een verplicht document, gemaakt in twee exemplaren, waarvan er één aan de koper wordt gegeven en het andere door de verkoper wordt bewaard.

Het certificaat administratieve situatie:

Dit document, voorheen “certificaat van niet-pandrecht”, bewijst enerzijds het ontbreken van een pandrecht op het voertuig en anderzijds dat er geen verzet is tegen de overdracht van de grijze kaart. De verkoper is verplicht om het terug te sturen naar de koper.

Bewijs van technische controle:

Voor de auto verkopen is het verplicht om een ​​bewijs van de technische keuring te overleggen dat dateert van minder dan 6 maanden zodra het voertuig meer heeft 4 jaar en dat het niet is vrijgesteld.