VSENV
Image default
Bedrijven

Extra woningbouw vraagt om stedelijke transformatie

In vrijwel geheel Nederland is een groot tekort aan woningen. Vooral betaalbare koopwoningen, sociale huurwoningen en geschikte woningen voor senioren zijn zeer gewild. Maar daar is ruimte voor nodig. Dat vraagt om goed geplande stedelijke transformatie. Soms kan bestaande bouw worden getransformeerd tot woningen. In andere gevallen is sloop noodzakelijk en moet er nieuwbouw komen. Ook de ontwikkeling van voormalige bedrijventerreinen vraagt een gedegen aanpak. Hier kan immers sprake zijn van bodemverontreiniging zodat er niet zomaar gebouwd kan en mag worden. Zowel gemeenten als projectontwikkelaars staan soms voor grote uitdagingen.

Een goede start voorkomt problemen bij de transformatie

Het komt helaas voor dat een project voor stedelijke transformatie vertraging oploopt. Het komt ook voor dat de kosten zo fors oplopen dat herfinanciering nodig is. Dit heeft vaak te maken met een niet goed verlopen voorbereiding. Er komen dan onverwachte problemen om de hoek waar bij de aanvang geen rekening mee was gehouden. Vaak wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Vooral gemeenten kampen met een tekort aan bekwaam personeel. Veel stedenbouwkundigen zijn naar het bedrijfsleven overgestapt toen gemeenten hun stedenbouwtaken uitbesteedden. Nu wordt juist weer gehamerd op een grotere rol van gemeenten. Een gebrek aan regie heeft immers voor veel problemen en vertragingen geleid in het realiseren van met name woningbouw.

Kies voor de juiste vakkundige ondersteuning

Bent u op zoek naar ondersteuning bij stedelijke transformatie? Kies dan voor de professionele vakkennis van IMOSS. Zij zijn gevestigd in Amersfoort maar werken landelijk. U kunt rekenen op deskundige begeleiding van uw project. Daarbij wordt gekeken naar alle aspecten die bij een bouwproject van belang zijn, zoals duurzaamheid en de uitstoot van stikstof en andere schadelijke stoffen. IMOSS gaat graag met u om de tafel om uw plannen te bespreken en nader uit te werken. U vindt meer informatie over hun werkwijze op de website. Hier staan ook de contactgegevens voor het maken van een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking.

 

https://www.imoss.nl/