VSENV
Image default
Bedrijven

Professionele hulp bij letselschade

Van Dijk letselschade is een betrouwbare advocaat. Hij heeft jarenlange ervaring en is op de hoogte van alle regels en wetten. Rechten en plichten op het gebied van letselschade verschillen van land tot land. Is de aansprakelijkheid vast te stellen, dan heeft in Nederland alleen de benadeelde / gewonde recht op vergoeding van het ontstane letsel. Een aparte categorie vormt die van shockschade. Hiervan is sprake als iemand getuige is van een ongeluk of ongeval en daardoor serieuze klachten ervaart. Andere namen voor shockschade zijn confrontatieschade of schade door weerkaatsing. Om in aanmerking te komen voor shockschade-vergoeding gelden de volgende eisen.

-Er was sprake van een zwaar ongeluk waarbij iemand ernstig gewond is geraakt of waarbij iemand is overleden.

-De betrokkene heeft het ongeval zien gebeuren of was direct erna ter plekke. Hij of zij heeft de gevolgen waargenomen en dit bracht een emotionele schok teweeg.

-Bij de betrokkene is geestelijk letsel geconstateerd.

Van affectieschade wordt gesproken bij heftig verdriet na het gewond raken of overlijden van een dierbare. Lange tijd werd in ons land geen affectieschade-vergoeding uitgekeerd, maar er is een kentering in de rechtspraak zichtbaar. In 2000 kregen een weduwe en haar vier kinderen smartengeld van respectievelijk fl. 40.000 en fl. 20.000. De man (en vader) was bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. In 2001 heeft de Hoge Raad een bedrag van € 100.000 toegekend aan de moeder van een overleden 7-jarige jongen. Het jongetje was gedood door zijn vader, vlak voor de echtscheiding.

Voor een second opinion letselschade Zoetermeer kunt u Mr. Thomas van Dijk inschakelen. Hij weet bijvoorbeeld alles over verjaring. In letselschadezaken geldt een verjaringstermijn. Deze bedraagt 20 jaar in absolute zin. De korte verjaringstermijn van 5 jaar kent de toevoeging: na bekendwording met de schade en de daarvoor aansprakelijke ander. Gaat het om milieuschade en schade ontstaan na blootstelling aan gevaarlijke stoffen, dan verjaren vorderingen na 30 jaar.

In zaken waarbij arbeidsongevallen of beroepsziekten spelen, laten letselschadeadvocaten zich vaak bijstaan door een medisch adviseur. Zo ook mr. Thomas van Dijk.

https://www.letselschadeadvocaatvandijk.nl/