VSENV
Image default
Verbouwen

Wat moet je verstaan onder een bouwtechnische keuring?

Het laten uitvoeren van een bouwtechnische keuring is tegenwoordig een absolute must voor mensen die graag een bepaald vastgoed wensen te kopen. Enkel en alleen wanneer er een dergelijke keuring wordt uitgevoerd is het namelijk mogelijk om tot in de puntjes te weten met welke kosten je te maken kan krijgen. Dit gezegd hebbende is het van belang om er rekening mee te houden dat zo’n keuring in de praktijk ook vaak gepaard gaat met foutieve verwachtingen. Een honderd procent correct beeld van de volledige staat van het pand valt immers eigenlijk niet te geven. Dat is het gevolg van het feit dat er geen schade mag worden veroorzaakt. Met andere woorden, een dergelijke keuring verloopt louter visueel. Wil je hier nu graag alles over te weten komen? Dan moet je vooral even snel verder lezen!

Wat is een bouwtechnische keuring?

Voor een bouwtechnische keuring geldt dat we ze eigenlijk het best kunnen bestempelen als een visuele controle van het pand. Tijdens het uitvoeren van een dergelijke controle wordt er aandacht geschonken aan de verschillende onderdelen van de woning die je wenst te kopen. De controle omvat het volledige pand (dus van de kelder tot de zolder), inclusief ook een eventuele tuin die bij de woning aanwezig is. Door het uitvoeren van een dergelijke keuring zal je kunnen vaststellen dat je niet alleen een goed beeld krijgt van de actuele staat van het pand, daarnaast wordt het bijvoorbeeld ook duidelijk of er nog sprake is van achterstallig onderhoud of niet. Ook dit kan namelijk op korte en middellange tot lange termijn (aanzienlijke) extra kosten met zich meebrengen.

Moet je rekening houden met (extra) schade door de keuring?

Zoals reeds werd vermeld eerder op deze pagina geldt voor een bouwtechnische keuring dat het een visuele keuring is. Dit betekent dat ervoor het vaststellen van mogelijke schade of problemen geen extra schade dient te worden aangebracht aan het pand. Dit is natuurlijk zeer interessant. Anderzijds is het wel zo dat dit ervoor kan zorgen dat bepaalde schade aan het zicht wordt onttrokken van de inspecteur. Een honderd procent garantie over de hele lijn heb je dus eigenlijk nooit.

Welk budget moet je voor deze keuring voorzien?

Het spreekt tot slot voor zich dat een bouwtechnische keuring niet gratis is. De kosten die je voor het uitvoeren van een dergelijke keuring moet betalen zijn steevast afhankelijk van de grootte van het pand. Des te groter het pand, des te hoger het prijskaartje zal komen te liggen voor de keuring. Er wordt bij het berekenen van de kostprijs echter niet alleen maar rekening gehouden met de omvang van het pand. Daarnaast is het namelijk zo dat er ook nog extra kosten kunnen worden aangerekend. Het gaat hierbij dan vooral om de volgende kosten:

  • Verplaatsingskosten voor de inspecteur;
  • De extra kosten afhankelijk van de grootte van de tuin;
  • De bereikbaarheid waar bepaalde bouwdelen over beschikken;

Gemiddeld wordt het aangeraden om, afhankelijk van de grootte van het pand dus, een budget te voorzien van tussen de 350 en 500 euro. Op deze manier kan je nooit voor vervelende verrassingen komen te staan. Valt de kostprijs uiteindelijk lager uit? Dan is dat alleen maar mooi meegenomen.