Vereniging van Schrijvers en Vertalers heet vanaf 1 januari 2016 Auteursbond

Auteursbond. Dat is de nieuwe naam waaronder onze beroepsvereniging van schrijvers en vertalers vanaf 1 januari 2017 haar activiteiten ontplooit. We hebben gekozen voor een naam die de verschillende schrijf- en vertaalspecialismen binnen onze vereniging goed samenbindt.

Nieuwe website

We hebben een nieuwe website in de lucht: www.auteursbond.nl. Hier staan ook onze nieuwe e-mailadressen. Het bezoekadres en de telefoonnummers van het bureau van onze vereniging zijn ongewijzigd. 

Nieuwe secties

Aan de naamswijziging ging een reorganisatie vooraf. Vanaf 1 januari 2016 zal onze vereniging geen dochterorganisaties meer hebben, maar secties. In totaal negen secties zullen actief opkomen voor de belangen van de aangesloten leden binnen hun specifieke beroepsgroep. De negen secties vertegenwoordigen letterkundigen (schrijvers en dichters), jeugdboekenschrijvers, scenarioschrijvers, toneelschrijvers, educatieve auteurs, literair vertalers, boekvertalers, freelance journalisten en ondertitelaars. In de loop van 2017 zal voor elke sectie een eigen website zijn gerealiseerd.

Nieuws