VSENV
Image default
Financieel

Inkomstenbelasting doen in Nederland

Je belastingaangifte houdt rekening met andere aspecten van je financiën; zoals een hypotheek, het inkomen van een partner, spaargeld, beleggingen, fiscale aftrekposten zoals ziektekosten, enzovoort.

Het totale bedrag aan verschuldigde belasting wordt berekend door de verschillende Nederlandse belastingtarieven toe te passen op de verschillende belastbare inkomens in de boxen. Het berekende bedrag wordt dan verminderd met een of meer heffingskortingen. De overheid geeft instructies voor de berekening van de Nederlandse inkomstenbelasting.

De drie inkomensboxen
Box 1: inkomen uit winst, werk, en eigen woning. In 2022 worden verdiensten tot €69.398 belast tegen 37,07%, terwijl verdiensten boven de grens belast worden tegen 49,5%. Alle werknemers hebben een algemeen belastingkrediet van € 2.888.
Box 2: inkomsten uit aanmerkelijk belang worden belast tegen 26,9%.
Box 3: inkomsten uit sparen en beleggen worden belast tegen een maximaal belastingtarief van 31%. Belastingplichtigen hebben een belastingvrije vermogensgrens van € 50.000.
Als je een fiscale partner hebt – d.w.z. je bent getrouwd, hebt een geregistreerd partnerschap, of er staat iemand op je adres ingeschreven – kan dat invloed hebben op de belasting die je moet betalen, en ook op eventuele heffingskortingen.

Freelancers en zelfstandige beroepsbeoefenaren worden voor de omzetbelasting (BTW) als ondernemers beschouwd. Dit betekent dat ze over hun inkomsten BTW moeten berekenen en betalen. Als je weinig inkomsten hebt, kun je een beroep doen op de kleineondernemersregeling (kleineondernemersregeling). Sommige diensten zijn vrijgesteld van BTW, zoals journalisten en vertalers.

Hoe doe je aangifte inkomstenbelasting in Nederland?
De meeste mensen kunnen hun belastingaangifte online doen. In sommige gevallen is het echter nodig een papieren belastingaangifte in te dienen. Dit geldt bijvoorbeeld als je slechts een deel van het voorgaande jaar in Nederland woonde of als je aangifte doet voor een overledene. In beide gevallen moet je een aantal persoonlijke gegevens bij de hand hebben; evenals gegevens over je inkomen, bankrekeningen, en bezittingen.

Om je belastingaangifte online in te dienen heb je je DigiD of een gebruikersnaam/wachtwoord combinatie nodig. Afhankelijk van je geval moet je een bepaald formulier invullen (C formulier, P formulier, M formulier, enzovoort). Voor meer informatie kun je terecht in een filiaal van de Belastingdienst of bellen met de Belastingdienst Contact Auto.

Voorlopige belasting betalen
Nadat je je belastingaangifte hebt ingediend, krijg je eerst een voorlopige aanslag en later een definitieve aanslag. De voorlopige aanslag is een voorlopige berekening op basis van de informatie die je in je formulier hebt verstrekt; maar die nog niet door de belastingdienst is gecontroleerd. Je kunt je voorlopige aanslag betalen – of de belastingteruggave ontvangen – op een Nederlandse of buitenlandse bankrekening.

Zodra de belastingdienst de door jou ingevulde gegevens heeft gecontroleerd, krijg je een definitieve aanslag. Als de definitieve berekening verschilt van de voorlopige berekening, krijg je ofwel teruggaaf of moet je het verschil betalen.

De termijn voor het indienen van je jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting loopt meestal van 1 maart tot 1 mei van het volgende jaar. Als je de termijn mist, krijg je een boete.

Lees meer in onze gids voor het indienen van je Nederlandse belastingaangifte.

Zelfstandige inkomstenbelasting in Nederland
Een ondernemer die BTW over zijn inkomsten moet berekenen en betalen, wordt voor de inkomstenbelasting niet automatisch als ondernemer beschouwd. Voor dat laatste moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. Voldoe je niet aan deze criteria, en ben je niet in dienst van je klant, dan heb je geen recht op bepaalde belastingaftrekken die voor ondernemers gelden. Je mag echter wel uitgaven in verband met je werk declareren.