VSENV
Image default
Bedrijven

CE keuring voor producten en machines

CE keuring, CE markering, CE keurmerk, deze termen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Deze markering geeft aan dat je product voldoet aan de geldende wetgeving rond de veiligheid van mens, dier en milieu. Een fabrikant of importeur mag zijn product alleen op de markt laten komen, als het aan de officiële eisen voldoet, zoals ze zijn opgesteld door de Europese Unie. De verplichte CE markering geldt overigens zowel voor producten en machines die binnen de EU als buiten de EU zijn gemaakt.

Voor welke producten is het CE keurmerk verplicht?

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen of een product aan de wettelijke eisen voldoet, ligt bij de fabrikant of importeur. De verplichting voor een CE keuring geldt onder meer voor landbouwmachines en producten voor de bouw. Aan het aanvragen van de keuring zijn kosten verbonden, die vaak samenhangen met de grootte van het product en de verplichting om bepaalde testen of keuringen te laten uitvoeren. Naast machines, transportmiddelen en bouwproducten vallen ook andere categorieën onder de verplichte CE keuring. Denk aan medische hulpmiddelen, transportmiddelen en elektronische producten. Ook simpele, minder complexe producten, zoals speelgoed en middelen voor persoonlijke bescherming, vallen onder de eis dat ze moeten voldoen aan de EU-richtlijnen.

Aanvragen van een CE markering

Voor het verkrijgen van een CE markering heb je veel documentatie van je product of machine nodig. Denk aan een risicobeoordeling, een advies over maatregelen die je als fabrikant moet nemen en het opstellen van een conformiteitsverklaring. Het is verstandig om voor de aanvraag van een CE keurmerk een professionele organisatie in te schakelen die de nodige ervaring op dit gebied heeft. Als je een product op de markt brengt zonder keurmerk, terwijl je dit wel nodig hebt, dan ben je in overtreding. Een geldboete of vervolging kunnen het gevolg zijn, als je de zaken rond een markering niet op orde hebt.

Er zijn ook producten waarvoor geen CE markering nodig is. Wil je weten of jouw product in aanmerking komt voor een markering of heb je ondersteuning nodig bij het aanvragen van een CE keuring, dan kan een adviesbureau je verder helpen. Een adviesbureau geeft ondersteuning bij alle stappen die nodig zijn voor het verkrijgen van een CE markering, zodat je je product in gebruik kan nemen of ermee de markt op kan gaan.

https://www.hmpa.nl/