Hoeveel hypotheek kan een persoon krijgen?

door

Hoeveel hypotheek kan een persoon krijgen?

Wat u moet weten alvorens een hypothecaire lening af te sluiten

Gefeliciteerd! Het is u tegen alle verwachtingen in gelukt om genoeg geld aan de kant te leggen om op zoek te kunnen gaan naar uw droomhuis. Naarmate uw spaarrekening groeide oriënteerde u zich alvast op de huizenmarkt, waardoor u nu een beeld heeft van de diverse panden die ter verkoop worden aangeboden. Uit het aanbod heeft u samen met uw partner en overige gezinsleden een type woning uitgekozen, terwijl de buurt waarin u uw thuis wilde creëren, al lang geleden vaststond. Het duurt wel even maar op een mooie middag klikt u op de foto van een woning en weet gewoon dat het “uw” huis is. Enthousiast roept u uw gezinsleden bij elkaar, die uw enthousiasme ook gelijk delen. U checkt uw spaarrekening en komt er helaas achter dat u toch nog geld te kort komt. Samen bespreekt u de opties die u heeft. Nog even doorsparen waarbij de kans groot is dat iemand anders het huis koopt, vindt u geen van allen een goeie mogelijkheid. U besluit daarom geld te lenen in de vorm van een hypothecaire lening. Vanaf u dat besloten heeft, houdt de vraag: hoeveel hypotheek kan ik krijgen? u bezig. Met deze blogpost hoop ik u daar inzicht in te geven.

Een hypothecaire lening, wat is dat ook weer?

Een hypothecaire lening, ook wel hypotheek benoemd, is een overeenkomst die u sluit met de bank (of een andere financiële instelling), waarbij u onder enkele voorwaarden, een bepaald bedrag van ze leent. Dit geld lost u gedurende een aantal jaren en tegen een al dan niet vast bedrag met een bepaalde rente af. Om er zeker van te zijn dat u dit wel doet, staat u uw onroerende zaak als onderpand af. Het kan een woning (of een bedrijfspand) betreffen die u reeds in eigendom heeft, of het kan een woning (of bedrijfspand ) zijn, die u met het geld kopen wilt. Van deze lening bent u de hypotheekgever en is uw bank de hypotheekverstrekker.

Hypotheekvormen

Tot 1 januari 2013 kon u bij het sluiten van een hypotheek uit een vijftal hypotheek vormen kiezen. Ook voor het kiezen van de onafhankelijke hypotheek berekenen, moet u bij het bedrijf hypotheekberekenen.nl zijn. Vanaf die datum is slechts de hypotheekrente van twee typen hypothecaire leningen aftrekbaar.Deze zijn de: – hypotheek met een lineaire aflossingsvorm en de – hypotheek met een annuïtaire aflossingsvorm. Bij de hypotheek met een lineaire aflossingsvorm lost u gedurende de looptijd hetzelfde bedrag af. Hierdoor daalt het bedrag dat u moet aflossen elke maand. Over dit bedrag wordt vervolgens de rente berekend, die met het verstrijken van de tijd dus ook minder wordt. Bij een lineaire hypotheek worden dus zowel uw schuld als de rente die u aflost elke maand lager. 

Rekenvoorbeeld

Wilt u bijvoorbeeld €216000 lenen met een looptijd van 20 jaar, tegen 2% rente, dan is de aflossing per maand: €216000/240 (20×12 maanden) =€90,-

De rente die u de eerste maand betaald is dan: (€216000×2×1) : (100×12)= €36,- De tweede maand betaald u aan rente: ((€216000- €90)×2×1) : (100×12)= €35,85 en dus €90, als aflossing van uw hypotheek. Bij een annuïtaire aflossingsvorm geschiedt de aflossing ook maandelijks. In dit geval blijft de bruto schuld welke u maandelijks moet betalen hetzelfde. Dit bedrag, dat een annuiteit wordt genoemd bestaat uit de rente en een aflossingsdeel.

Met behulp van een vrij ingewikkelde formule berekent uw hypotheekverstrekker, hoe hoog die bedrag in uw geval zal zijn. Tegen het einde van de looptijd heeft u dan ook het volledig geleende kapitaal, terug betaald. Maar hoeveel hypotheek kan ik krijgen? vraagt u zich af. Op die vraag ga ik in de volgende paragrafen in.

Factoren die de hoogte van uw hypotheek beïnvloeden

Tijdens prinsjesdag 2018 werd bekend gemaakt, dat voor 2019 uw hypotheek niet hoger dan 100% van de aankoopprijs van uw droom pand mag betreffen. Heeft u dus een woning van €283.000 op het oog, dan kunt u geen hogere hypotheek dan dit bedrag krijgen. Dit betekent dat u het geld dat nodig is voor het betalen van de overdrachtsbelasting, taxatie, de overige notariskosten en een eventuele overlijdensrisicoverzekering, zelf zal moeten sparen. Om de uiteindelijke hoogte van het maximale bedrag dat u kunt lenen te bepalen let de hypotheekverstrekker op:

  • uw leeftijd: hoe jonger u bent, hoe langer de looptijd van uw hypotheek kan zijn. Ook geeft uw leeftijd aan de hypotheekverstrekker een indicatie van het moment dat u met pensioen zal gaan. Bij die mijlpaal in uw leven gaat u meestal achteruit in inkomsten, hetgeen voor problemen bij de aflossing kan zorgen.; 
  • een- of tweeverdieners: indien uw partner u zal helpen met het aflossen van de hypotheek, wordt dit gegeven ook in de berekening meegenomen; 
  • het werk dat u doet: specifieker gesteld zal de hypotheeknemer van u willen weten of u zzp-er bent of ergens in dienst bent. Uw stabiliteit op dit gebied, zorgt voor zekerheid bij de hypotheekverstrekker , dat u op regelmatige basis over geld beschikt. Ook het al dan niet krijgen van vakantiegeld of een dertiende maand bonus, wordt bij de calculatie van uw maximale hypotheek, meegenomen; 
  • uw inkomen: dit punt houdt verband met de vorige. De hoogte van uw inkomsten gegenereerd door te werken en vermeerdert met uw andere assets, bepalen na aftrek van;
  • uw schulden (huidige en voormalige) of andere financiële verplichtingen het bedrag dat u beschikbaar heeft bij het aanvragen van de hypotheek. ; 
  • uw eigen inbreng: oftewel uw spaargeld; 
  • de waarde van het pand:Deze wordt opnieuw getaxeerd, om de verkoopprijs op de redelijkheid en billijkheid te kunnen beoordelen; 
  • energiebesparend pand: voor dit jaar kunt u €15000 extra lenen, indien het huis dat u op het oog heeft tot een nul op de meter woningen behoort. Zulks tegen een bruto gezinsinkomen van €33.000. 

Hoeveel hypotheek kan je krijgen?

U merkt dat het antwoord op uw vraag, niet simpel is. Er komt een hele berekening bijkijken om het maximale bedrag dat u kunt lenen vast te stellen. Wat met zekerheid gezegd kan worden is dat het niet hoger zal zijn dan vier maal uw bruto jaarinkomen en de aankoopsom van het huis dat u op het oog heeft niet zal overtreffen. Indien u dus per jaar een brutoinkomen van €70.000 hebt, dan kan de hypotheek €280.000 bedragen (indien de overige factoren buiten beschouwing worden gelaten). Heeft u uw zinnen gezet op een woning van €325.000, is het vrijwel zeker dat u op een andere manier aan 45.000 euro zal moeten komen plus nog geld voor het betalen van de eerder genoemde kosten. Kost uw droomwoning €180.000, dan is door de nieuwe maatregel dit het bedrag dat u maximaal zal kunnen lenen ( de overige factoren buiten beschouding latend).  Kortom gaat u een spannende maar leuke tijd tegemoet bij het zoeken naar een bij uw situatie passende hypotheek. Ik wens u alvast veel plezier toe in uw nieuwe woning.

 

https://hypotheekberekenen.nl/hoeveel-hypotheek-kan-ik-krijgen

Over de auteur