VSENV
Image default
Woning en Tuin

Voor ieder monument een subsidie

Net zoals wij mensen, hecht de overheid ook veel waarde aan cultureel erfgoed. Denk hierbij aan een kerk, school, fabriek, grachtenpand of zelf een woonhuis. Niet gek dus dat de overheid er alles aan wilt doen om deze erfgoederen te beschermen en te bewaren. Op de website van je eigen gemeente kun je kijken welke gebouwen in jouw dorp worden beschouwd als cultureel erfgoed. Mocht je nou eigenaar zijn van een monumentaal pand, kun je hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. In deze blog beschrijven we de verschillende vormen van subsidie voor monumentale panden.

Woonhuissubsidie

Als je woonhuis een monumentaal pand is of wordt beschouwd als cultureel erfgoed, kun je jaarlijks woonhuissubsidie aanvragen. Deze vorm van subsidie monument is bedoeld voor de gemaakte jaarlijkse kosten om de woning ‘in stand te houden’. Hieronder valt bijvoorbeeld herstellen van schade door verjaring, dakpannen vernieuwen, verven enzovoort.

Herbestemmingssubsidie

Als je als gemeente zijnde een monument een nieuwe bestemming wilt geven, kun je hier ook subsidie voor aanvragen. Dit doet men bij de provincie. De subsidies zijn dan onder andere bestemd voor haalbaarheidsonderzoeken, wind- en waterdicht maken van het pand et cetera.

Restauratie subsidie

Als je een monumentaal pand of stuk cultureel erfgoed bezit en je deze wil restaureren, kun je altijd bij de provincie informatie opvragen voor eventuele financieringsmogelijkheden. De rijksoverheid schenkt ieder jaar bepaalde bedragen aan iedere provincies uit voor restauratiewerkzaamheden aan monumenten. Let wel, per provincie verschilt de besteding van het budget. Het merendeel van de provincies schenkt vooral subsidies specifiek aan erfgoederen als religieuze of groene monumenten. Bij sommige provincies komen ook de woonhuiseigenaren in aanmerking voor een woonhuis- of restauratiesubsidie.