VSENV
Image default
Zorg

Software van Incura past bij het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel

Het professionele Incura administratiepakket sluit helemaal aan op het Nederlandse Zorgverzekeringsstelsel. Het is geschikt voor allerlei disciplines. Zo wordt het ingezet als software voor fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en ergotherapeuten. Hoofdtools zijn EPD, agenda, boekhouding, factureren, patiënten-portaal, meetinstrumenten dashboard en managementinformatie.

Het zorgstelsel

Voormalig VWS minister Hans Hoogervorst wordt gezien als de grondlegger van het nieuwe zorgstelsel. Uitgangspunt is de Grondwet die stelt dat de overheid maatregelen uitvoert om de volksgezondheid in ons land te bevorderen. Het basisprincipe van het stelstel is dat medische zorg voor iedereen beschikbaar is, oftewel de kosten van de zorg mogen voor niemand een belemmering zijn. Het huidige zorgstelsel is in 2015 in werking getreden. Het is opgedeeld in twee volksverzekeringen namelijk de Wlz (Wet langdurige zorg) en de Zvw (Zorgverzekeringswet). De Wlz bestaat uit een collectieve ziektekostenverzekering die ziektekosten dekt die op individuele basis niet verzekerbaar zijn. In de Zvw staat dat de ziektekostenverzekering verplicht is. De Wet op de zorgtoeslag is er om mensen met beperkte financiële middelen tegemoet te komen bij het betalen van de zorgverzekeringspremie. De gemeenten in ons land zijn verantwoordelijk voor twee aspecten van de langdurige zorg:

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015);
  • Jeugdwet.

Online werken met Incura

Groot voordeel van de Incura praktijksoftware in vergelijking met andere programma’s is dat je volledig online werkt. Dit betekent dat je niet aan je werkbureau met computer gebonden bent om gegevens in te zien, aan te vullen of aan te passen. Zorg dat je altijd een laptop, tablet of smartphone bij de hand hebt, want dan kun je 24/7 – waar je ook bent – inloggen. Dit doe je via de Incura Pro App, een vast onderdeel van het pakket. De app is gratis voor Incura gebruikers. Je kunt ‘m downloaden op iOS en Android toestellen. Binnen de applicatie zijn foto’s, video’s en audiobestanden te koppelen aan behandeldossiers. Er zijn verschillende inlogmogelijkheden:

  • touch ID (vingerafdruk);
  • face ID (gezichtsherkenning);
  • een zelf opgegeven pincode.

Via Teamviewer kan ondersteuning op afstand gegeven worden door de Incura helpdesk medewerkers.

Nieuwe gebruikers van Incura raden we de consultancy sessies aan die in te vullen zijn met  persoonlijke vragen / wensen / behoeftes. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het aanbieden van facturatie op maat en de mogelijkheid op patiëntniveau oefeningen en vragenlijsten thuis aan te bieden.