VSENV
Image default
Bedrijven

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als bedrijven door een crisis of vanwege andere oorzaken in zwaar weer terechtkomen, is het nodig om een aantal werknemers te ontslaan. Dat heet ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ondanks dat iedereen zal begrijpen dat een dergelijke ontslagronde soms nodig is, wordt toch aangeraden om daarbij juridische begeleiding te zoeken. Dat geldt zowel voor het betreffende bedrijf als de betrokken werknemers. Met de juiste juridische begeleiding kan een toch al pijnlijk proces op een zo prettig mogelijk manier snel worden afgerond. Dat maakt het ontslag niet minder erg, maar voorkomt dat er langslepende conflicten ontstaan.

 

Wie wordt het eerst ontslagen?

Als werknemers worden ontslagen is het altijd de vraag wie er als eerste moet vertrekken. Als er werknemers zijn, die op eigen initiatief ontslag willen krijgen, is dat fijn. Dat zijn waarschijnlijk mensen, die elders vrij gemakkelijk een nieuwe werkkring kunnen vinden. Voor degenen die niet weg willen is het moeilijker. Voor de volgorde waarin werknemers moeten vertrekken bestaat een wettelijke regeling, het afspiegelingsbeginsel. Alle mensen met vergelijkbare functies worden als één groep beschouwd. Degene die het laatst in dienst is getreden moet bij ontslag om bedrijfseconomische redenen dan als eerste vertrekken.

Ingewikkelde processen

Bij het ontslag van een groep werknemers op basis van het afspiegelingsbeginsel is het verstandig om met een juridisch begeleider te werken. Daarmee kan worden voorkomen dat er scheve gezichten ontstaan als gevolg van selecties waarbij een mogelijke persoonlijke voorkeur wordt vermoed. Met behulp van juridische begeleiding wordt de procedure exact gevolgd en is de ontslagvolgorde volstrekt eerlijk. De beste begeleiding kan worden geboden door een advocaat arbeidsrecht. Die kent ook alle ins en outs van het proces dat bij het UWV moet worden doorlopen. Dat heeft onder andere betrekking op het kunnen aantonen van de noodzaak van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

Sociaal plan

Vaak is een werkgever verplicht om een sociaal plan op te stellen voor de werknemers die worden ontslagen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt geadviseerd om in een zeer vroeg stadium te beginnen met de voorbereidingen voor een sociaal plan. Dit soort processen is bijzonder tijdrovend. Omdat er tegelijkertijd een reorganisatie moet plaatsvinden van het overblijvende deel van het bedrijf is ook daar juridisch advies gewenst. Er bestaan tegenwoordig ontslagspecialisten, die ervoor zorgen dat alles geheel volgens de regels verloopt. Dat is een garantie dat er geen onnodige kosten hoeven te worden gemaakt voor bezwaarprocedures, en dat het ontslag vlot wordt afgewikkeld.

 

Vrijwillige vertrekregeling

Om een ontslag vanwege slechtere economische omstandigheden te voorkomen kan een bedrijf proberen om personeel af te stoten door middel van een vrijwillige vertrekregeling. Dat is een regeling waarbij de arbeidsovereenkomst tussen een bedrijf en een werknemer met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. De wijze waarop dit plaats zal vinden wordt beschreven in een vaststellingsovereenkomst. Meestal maakt een transitievergoeding deel uit van zo’n overeenkomst. Het voordeel van een vrijwillige vertrekregeling is, dat de werknemers recht blijven houden op een WW-uitkering. Om te voorkomen dat er conflicten of argwaan ontstaan moet ook de werknemer zich juridisch laten bijstaan.

 

Meer weten? Kijk op Omnius.nl voor meer informatie.