VSENV
Image default
Bedrijven

Wat doet het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

Ministeries, we hebben er veel van in Nederland, waaronder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook wel afgekort tot SZW. Dit ministerie werkt aan een eerlijk, gezond en veilig arbeidsveld in Nederland. Wat dit precies inhoudt, leggen wij je uit in deze blog.

Wat doet het ministerie?

Het ministeria van SZW heeft en aantal taken. Werkgelegenheid is hier één van. Het ministerie probeert dit in evenwicht te houden. Dit houdt in dat er niet te veel banen zowel vrij als bezet zijn. Ook sociale zekerheid is een taak van het ministerie. Dit heeft te maken met uitkeringen en pensioenen. Het ministerie zorgt ervoor dat inkomens goed verdeeld zijn en er op het werk goede werkomstandigheden zijn. Denk hierbij aan het verplichten van de werkgever van het verstrekken van een msds sheet aan werknemers die werken met gevaarlijke stoffen.

Bewindslieden

Elk ministerie heeft bewindslieden. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor het arbeidsmarktbeleid. Hieronder vallen ook zaken zoals migratie en vrij verkeer van werknemers, uitkeringen en re-integratie. Op dit moment heeft het ministerie twee bewindspersonen. De eerste is Karien van Gennip. Zij is Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De tweede is Carola Schouten, Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

STAP-budget

Eén van de nieuwste stappen binnen het ministerie is het STAP-budget. Via STAP kunnen volwassenen die een band hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt jaarlijks aanspraak maken op maximaal duizend euro financiële hulp voor het bekostigen van scholing. Deze nieuwe regeling is laagdrempeliger dan de vorige. De regeling is toegankelijker voor mensen met lagere inkomens en ouderen, waardoor meer mensen gebruik kunnen maken van de regeling en dus meer mensen in de toekomst aan het werk kunnen. De eerste aanvraagmogelijkheid blijkt dan ook grote belangstelling te hebben. Al ongeveer 36.000 mensen kunnen met behulp van STAP beginnen aan een opleiding.

https://www.starterslink.nl/veilig-werken-op-een-lab/